Close
Logo
Top Image
Last Next

Forbelastning mot avslutting

Her er det siste området som forbelastes på Gilhus. 
Etablering av nytt land på Gilhus er i sluttfasen med oppfylling av stein til forbelastning. Arbeidet pågår lengst øst på området. 

Avslutningsfasen kan periodisk skape noe ekstra støy, varslet prosjektleder William Kornmo i sommer. Tidsplanen som ble skissert tilsa at alt arbeidet skulle ferdigstilles i september. 

– Den siste fasen skjer med lavere intensitet, men lengre i tid. Vi mottar mindre stein enn beregnet. Det gir mindre støy enn ved intensiv drift, sier Kornmo.

Den nye tidsplanen det nå jobbes i henhold til, tilsier at all forbelastning vil være på plass i løpet av vinteren. 

– Vi har noen ekstra utfordringer for å minimere støy fra biler og maskiner, men lavere intensitet på driften vil være et godt bidrag, sier Kornmo.

Det er etablert fem målepunkter rundt anleggsområdet. Målingene viser at arbeidet gjøres innenfor støykravene prosjektet skal følge. Det nærmeste målepunktet står praktisk talt på selve anleggsområdet, rett utenfor KIDs hovedkontor og lager på Gilhus. Dataene fra det målepunktet er tilgjengelig for alle på denne nettsiden.

– Vi har forståelse for at støy fra anleggsarbeidet er uvant og sjenerende. Vi vil derfor gjøre alt vi kan for å redusere belastningen mest mulig også i denne fasen av prosjektet, sier Kornmo.