Close
Logo
Top Image
Last Next

Forbelastning uten skjerming

Her er det siste området som skal forbelastes på Gilhus. 
Etablering av nytt land på Gilhus er i sluttfasen med oppfylling av stein til forbelastning. Arbeidet pågår lengst øst på området. Der er det ikke mulig å anlegge støyskjerming  før arbeidet utføres. 

– Det gir noen ekstra utfordringer for å minimere støy fra biler og maskiner den kommende perioden, sier prosjektleder William Kornmo i et informasjonsbrev som nå er sendt ut til nærmere 300 husstander og bedrifter rundt Gilhusbukta.

Avslutningsfasen kan dermed periodisk skape noe ekstra støy. Det vil pågå inn i september. I informasjonsbrevet heter det at arbeidet er planlagt å bli ferdigstilt i løpet av september.

Det er etablert fem målepunkter rundt anleggsområdet. Målingene viser at arbeidet gjøres innenfor støykravene prosjektet skal følge. Det nærmeste målepunktet står praktisk talt på selve anleggsområdet, rett utenfor KIDs hovedkontor og lager på Gilhus. Dataene fra det målepunktet er tilgjengelig for alle på denne nettsiden.

– Vi har forståelse for at støy fra anleggsarbeidet er uvant og sjenerende. Vi vil derfor gjøre alt vi kan for å redusere belastningen mest mulig også i denne fasen av prosjektet, sier Kornmo.