Close
Logo
Top Image
Last Next

Inviterer lag og foreninger

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud inviterer lag og foreninger til fjordbymøte.
7. september ønsker kultursjef Ingeborg Rivelsrud alle lag og foreninger i Lier velkommen til informasjon, dialog og innspill om Fjordbyen. Hun vil se så mange som mulig på medvirkningsmøtet på Fjordbyen Innkvartering. 

Med seg på møtet har hun Jan Willy Føreland fra Fjorbykontoret. Han skal presentere prosjektet med bykonseptet, kvalitetsmål, planstatus og oppdatert informasjon om fremdriften. 

– Samarbeid med foreningsliv og frivillige er sentralt i utvikling av gode bosteder. Det sikrer aktivitet og utvikling som er forankret i engasjement og lokalkunnskap. Vi ønsker innspill. Hvilke muligheter ser lag og foreninger for seg i Fjordbyen? Hvilke hensyn er de viktigste å ta vare på? I tillegg ønsker vi innspill på hva de selv ønsker å bidra med av aktiviteter og planlegging, sier Lier kommune i omtalen av arrangementet på sin nettside.

Det skal ikke bare gis informasjon. Her settes det av tid til idemyldring og workshop. I tillegg inviteres alle med på en rundtur på området som skal utvikles til en urban og moderne by for 16.000 beboere med like mange arbeidsplasser.