Close
Logo
Top Image
Last Next

Hektisk for tømmer på Lierstranda

Stor aktivitet og avtale på hell preger tømmerterminalen.
 
Norges største tømmerterminal ligger på Lierstranda. Aktiviteten der er rekordstor. Det skyldes vindfallet som er hugget det siste året og stor etterspørsel etter massevirke hos Norske Skog i Skogn og ute i Europa. 

Administrativt preges aktiviteten også av utgående avtale. – Vi kan bruke terminalen noen år til. Forutsetningen for å fortsatt ha lekter (se bildet) på området er at arbeidet med relokalisering av terminalen fortsetter. Det er noe vi jobber videre med, men vi er avhengig av offentlig hjelp fra regjering og kommuner, sier organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog. Han er styreleder i Drammensregionens Virkesterminaler (DVT), som drifter tømmerterminalen.

Bak terminalen DVT står Viken Skog, SB Skog, Nortømmer og Glommen Mjøsen Skog. Alle med 25 prosent hver. 

Kontrakten for tømmerterminalen er utgående. Lierstranda skal forvandles til ny fjordby. Området der terminalen er etablert vil inngå i den nye øybydelen på Gilhus. Der får fjordbyen en bydel med øyer og kanaler.

DVT leier Lierstranda Tømmerterminal av Statskraft. Deres festekontrakt går ut i 2029. 

Vil til Juve

Olav Bjella ønsker å flytte terminalen til Juve i Drammen. En stor regional utredning har tidligere pekt på Juve som det beste alternativet som erstatning for Lierstranda. Området brukes i dag av Juve Pukkverk AS. 

– Vi håper og tror på en regulering av det området til et formål som inkluderer en tømmerterminal. Det alternativet gir lavest mulig klimaavtrykk med transportkostnader vi kan leve med om det blir noe av veiplanene, sier Bjella.

Rekordåret

Gjennom 2022 oppsummeres aktiviteten på terminalen til over 200 båter. Over 800.000 kubikkmeter tømmer og flis er håndtert.

Det meste er skogtømmer og massevirke. Cirka ti prosent er flis fra sagbruk eller biovirke.