Close
Logo
Top Image
Last Next

Mulig trafikktak for Fjordbyen

Lier ser til Asker. Stikkordet er Billingstadmodellen. Det handler om biltrafikk.
Fjordbyen på Brakerøya og Lierstranda planlegges for 16.000 beboere og like mange nye arbeidsplasser. Nye boliger gir ofte ny biltrafikk. Samtidig er kapasiteten på veiene utenfor området ikke ubegrenset.
Fjordbykontoret i Lier jobber mye med trafikkberegninger. Utfordringen er å bygge en ny by uten nye og større veier utenfor den nye byen.

7000 biler kjører inn og ut av området hvert døgn i dag, viser trafikktellinger. Beregninger viser at det kan vokse med 3000–4000 med utbygd fjordby.
– Det kan være for mye for E18 og lokalveiene i Lier og Drammen. Da må vi finne nye svar, sier Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret. 

Torsdag 12. januar inviterte Lier til seminar om samferdselsløsninger i Fjordbyen. 60 politikere, planleggere, grunneiere og naboer møtte på Haugestad. Der fikk de høre om Billingstadmodellen.

Seminaret ble sendt live på Lier kommunes hjemmeside. Her kan du se opptaket, alle foredragene og presentasjonene.

På Billingstad i Asker er et tidligere lager og logistikkområde under forvandling til boligområde. Så langt er halvparten av 3000 nye boliger på plass.
– Vi har gode erfaringer. Biltrafikken har falt. Vi har færre biler på veiene i området i dag enn før de nye boligene ble bygget, sier kommunalsjef Tor Arne Midtbø (på bildet over) i Asker kommune.

Det er resultatet av den såkalte Billingstadmodellen. Politikerne sa ja til utbygging på en betingelse: Antall biler på lokalveiene skulle ikke bli flere. Det har utbyggerne løst så langt.
– Vi har samarbeidet. Vi har funnet gode løsninger. De innebærer å legge forholdene til rette for å gå, sykle, reisekollektivt og bruk av delebilordninger, sier Harald Taasen fra Eiendomsplan Management. Hans selskap er en av fire utbyggere på Billingstad.

I Fjordbyen skal myke trafikanter være viktigere enn bilister. Byen planlegges for folk som velger å gå og sykle. 
Det skal være attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt. Bruk av delebil skal være bedre enn egen bil. Ingen skal eie egen parkeringsplass.

Fjordbykontoret forbereder to store saker for politisk behandling. Først kommer kommunedelplan for samferdsel og infrastruktur. Den planen skal politisk vedtas i Lier og Drammen. Den gir grunnlag for å gjennomføre områdeplanen Eidos leverte til Lier kommune 11. november i fjor. Den planen skal til førstegangsbehandling i Lier kommunestyre i mars.

– Vi har mye å lære av Asker. Resultatene som er oppnådd på Billingstad, er interessante. Vi må studere grepene som er tatt der enda mer, også sammen med grunneierne i fjordbyområdet. Seminaret bekrefter hovedgrepene Eidos har foreslått. Stikkord som ligger i begrepet nærhetsby, er avgjørende, sier Føreland.