Close
Logo
Last Next

Her kommer nytt øysamfunn

Steinhaugen i Gilhusbukta blir liggende i tre år. Så formes nytt øysamfunn. 
Det som nå skjer i Gilhusbukta, er etablering av forbelastning. Høyden er fem meter over fremtidig nivå. Vekten er 1,9 millioner tonn. Forbelastningen er beregnet å bli liggende i inntil tre år. Så skal det nye landområdet formes.

– Gilhusøyene blir ikke så høye som dagens utfylling. Fjordbyen heves med en meter, sammenlignet med dagens nivå, men akkurat nå er utfyllingen fem meter høyere, sier prosjektleder William Kornmo i Gilhusbukta Sjøgrunn AS.

Forbelastningen er nødvendig for å unngå skadelige setninger i bygninger og infrastruktur i fremtiden i den nye bydelen i Fjordbyen.

– Først vertikaldrenerte vi området. 700 kilometer med rør er satt tett i tett ned til 30 meter under sjøbunnen. Denne metoden fremskynder forventede setninger med over 50 år. Nå øker vi belastningen på utfyllingen med cirka 1,9 millioner tonn fram til vi har byggeklare tomter, sier Kornmo.

Utfyllingen overvåkes fortløpende.

Cautus Geo har instrumentert området med 27 poretrykksmålere på forskjellige dybder ned til 50 meter under sjøbunnen, og tre "slanger" som registrerer setningene under steinfyllingen, hver på 450 meter utover i fjorden.  Instrumentene registrerer kontinuerlig alt som skjer og har logget alle data i grunnen siden før utfyllingen startet sommeren 2018.

– Vi kan se hvordan det nye landet setter seg fra uke til uke. Det gir trygghet. Den dagen vi tar bort forbelastningen, vet vi at grunnen er stabil og trygg å bygge på, sier Kornmo.

Forbelastningen er så langt etablert mot vest og mot det meste av bebyggelsen på Lierstranda.

– Den begynner nå å fungere som en solid støyskjerm og gir bedre beskyttelse for dem som bor eller jobber nær anleggsområdet, sier Kornmo.

Utfyllingen startet i august 2018. Til høsten kan alt være på plass. Da er siste rest av miljøopprydding i sjø gjennomført og hele området forbelastet.

Mot mulig byggestart i 2025.

Ingen vet nøyaktig når det nye landet har satt seg skikkelig.

– Geotekniske rådgivere fra NGI mener det vil ta to–tre år. Vi regner med tre, men fasit får vi gjennom måledata fra Cautus Geo. Resultatene vil vise når vi kan ta bort forbelastningen og starte utformingen av landskapet for bydelen. Her kommer kanaler, øyer og en beskyttende skjærgård med småøyer og en skjermet overgang inn mot naturreservatet ved Gilhusodden. Målet er å få ferdig de nye sjønære områdene så tidlig som mulig, slik at disse kan åpnes opp for allmennheten før utbygging én starter for fullt i Fjordbyen, sier Kornmo.
Picture