Close
Logo
Top Image
Last Next

Påskestillhet overtar i Gilhusbukta

Påskestillhet vil ta over lydbildet fra anleggsarbeidet i Gilhushukta.
200 mål nytt land etableres i Gilhusbukta utenfor KIDs hovedkontor og lager i Lier. Først miljørenses bunnen, så fylles det store mengder rene steinmasser i fjorden. Sånn har det vært i flere år, men fra lørdag 9. april blir det feriepreg på anleggsområdet.

Intensiteten i Gilhusbukta er langt lavere. Lastebiltransporten gikk i feriemodus lørdagen før palmesøndag. Skjærtorsdag stopper resten.

Noe steinknusing og utretting blir gjennomført i påskeukas første dager, slik at anlegget på nytt kan starte opp tirsdag 19. april. Nå gjennomføres forbelastning og siste del av bukta skal fylles opp etter sluttført miljøopprydding. 

Den omfattende miljøoppryddingen og utfyllingen i Gilhusbukta gjennomføres av Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Største eier i selskapet er Eidos Eiendomsutvikling AS.

Så langt er det fylt cirka seks millioner tonn stein. De første 3,5 millionene kom sjøveien, på lekter fra Langøya. Senere er stein kommet fra Bane NORs nye tunnel gjennom Strømsåsen i Drammen, hvor den nye Vestfoldbanen etableres og fra Oslo storbylegevakt og andre store samferdselsprosjekter i Oslo.

Arbeidet med å etablere det nye landområdet på Gilhus startet i 2016 og er planlagt ferdig i 2028.

– Vi ligger foran tidsskjema. Det kan bety at vi i beste fall kan avslutte høsten 2022, sier prosjektleder William Kornmo.

Det er gode nyheter for lokalsamfunnet. Jo tidligere det kan avsluttes, desto kortere blir belastningen for samfunnet etter det som er et av Norges aller største miljøoppryddingsprosjekter i historien, og som legger grunnlaget for en bydel med øyer og kanaler, med skjærgårdsstruktur som skjermer og beskytter i overgangen til naturreservatet lenger ut i fjorden.