Close
Logo
Top Image
Last Next

I sentrum under Friluftslivets uke

Fjordbyen viser vei for nærnatur i urbane strøk på Friluftslivets uke.
Areal- og samfunnsplanlegger Kjersti Wilhelmsen og leder Jan Willy Føreland på Fjordbykontoret i Lier (se bildet) sto for det gode eksempelet om nærnatur i urbane strøk da Forum for natur og friluftsliv satte nærnatur på kartet under Friluftslivets uke i Oslo og Viken i uke 36. 

Seminaret om den sårbare nærnaturen i urbane strøk ble gjennomført på besøkssenteret for våtmark ved Østensjøvannet. Bak forumet står Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes landsforbund, Naturvernforbundet, Norges Jeger og Fiskerforbund og Norsk Friluftsliv.

Bakteppet er nedbygging av natur, også nærnatur som er under sterkt press. Resultatet er ofte at naturen taper.

I Fjordbyen er det omvendt. Der etableres ny nærnatur. I dag er Lierstranda dominert av lager, industri og logistikk. Sånn har det vært i mange tiår. Forvandlingen til en urban nærhetsby for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser kommer i kjølvannet av store naturrestaureringer, opprenskning i tidligere tiders forurensninger og etablering av 30 meter grøntsone til vann. Det planlegges i tillegg for en god skjerming og overgang til naturreservatet på Linnesstranda.

Fjordbyen er det positive eksempelet i Viken og Oslo på at folk tar tilbake natur og gjør den tilgjengelig for folk flest. I tillegg er natur friskmeldt og restaurert.  Nå legges det til rette for et bedre liv på land, i vann og for mikroorganismer

Bildebyline: Nina Frydenlund, FNF, Østfold