Close
Logo
Top Image
Last Next

Lier oppretter Fjordbykontor

Jan Willy Føreland skal lede det nyopprettede Fjordbykontoret i Lier.
Arbeidet med Fjordbyen skal sikres tilstrekkelig ressurser i Lier, skriver kommunen på sine hjemmesider. To store planer er i sluttfasen for å ferdigstilles for politisk behandling. Det er kommunedelplanen for samferdsel og områdereguleringsplanen. I tillegg skal utbyggingsavtaler på plass.

Lierstranda skal forvandles til en ny og urban fjordby for 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser. Forvandlingen er startet. På Brakerøya bygges nytt sykehus. Der kommer også en helsepark.

Eidos Eiendomsutvikling AS som eies med 55 prosent av Lier kommune, er gitt i oppdrag å utarbeide forslag til områdereguleringsplan. Den skal til Lier i 2022.

– Nå starter arbeidet med innspurten i kommunen. Mye skal gjennomgås og kvalitetssjekkes. Her er mange store og små detaljer. Alt må vi ha kontroll på. I tillegg skal vi fullføre arbeidet med kommunedelplan for samferdsel og infrastruktur. Den planen skal vedtas politisk før områdereguleringen kan vedtas. Dette er et veldig omfangsrikt og stort arbeid som vi nå sikrer avsatt ressurser og ekspertise til i kommunen for å kunne håndtere på aller beste måte, sier kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling, Thorgeir Bjerknes.

Sivilingeniør Jan Willy Føreland er leder av det nye Fjordbyenkontoret. Han har arbeidet med by- og stedsutvikling i store deler av landet, både for store private aktører, kommuner og kommunalt eide utbyggingsselskap.

– Jan Willy startet på oppgaven hos oss i november. Fra årsskiftet er vi ordentlig i gang. Fjordbykontoret plasseres på rådhuset i Lierbyen. Det får egne medarbeidere som utelukkende skal ha oppmerksomhet på planarbeidet og utbyggingsavtalene for Fjordbyen, sier Bjerknes.

Føreland kjenner utfordringene på Lierstranda godt. I 2019 og 2020 jobbet han som prosjektleder for områdereguleringsplanen. Da bisto han Eidos Eiendomsutvikling og ledet en arbeidsgruppe på 100 rådgivere.
 
– Vi er godt fornøyde med at vi har fått med oss Jan Willy til å lede kontoret. Han har enormt mye erfaring og veldig gode egenskaper på samhandling. Han får med seg nødvendige ressurser. I første omgang ser vi for oss tre planleggere og en jurist. Ressursbehovet er ikke låst. Det vil vurderes underveis, sier Bjerknes.