Close
Logo
Top Image
Last Next

Ansvarlig forbruk og produksjon

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»
Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.


 
Picture

Ansvarlig forbruk og produksjon