Close
Logo
Top Image
Last Next

Ansvarlig forbruk og produksjon

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre».
Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser, skriver FN-sambandet om bærekraftsmål nummer 12.
I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. 


For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.
På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. 

Bærekraftig forbruk omfavner blant annet å redusere matsvinn, men også om hvordan vi i Fjordbyen har planlagt for å redusere avfallsmengden, håndtering av avfall og redusert bruk av fossilt brennstoff.
Picture

Ansvarlig forbruk og produksjon