Close
Logo
Top Image
Last Next

Bærekraftige byer og samfunn

«Gjøre by og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»
Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer innen 2050. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer.


 
Picture

Bærekraftige byer og samfunn