Close
Logo
Top Image
Last

Livet på land

«Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold»
De fleste har aldri sett en nattergal, men du har kanskje hørt den synge sin utrolige sang? Nattergalen er truet i Norge, men finnes naturlig på Gilhusodden.
Picture

Livet på land