Close
Logo
Top Image
Last

Livet på land

«Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold».
De fleste har aldri sett en nattergal, men du har kanskje hørt den synge sin utrolige sang? Nattergalen er truet i Norge, men finnes naturlig på Gilhusodden.

Skog er viktig. Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av, heter det på FN-sambandets egne sider om bærekraftsmål nummer 15.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr.

Redd livet på land. Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. 
Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.

Fjordbyen skal bidra til å trygge og sikre naturreservatet på Gilhusodden. Den er planlagt for å beskytte området fra ny trafikk og belastning. 
Picture

Livet på land