Close
Logo
Top Image
Last Next

Livet under vann

«Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling».
Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda. Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.

Livet på jorden er avhengig av havet, skriver FN-sambandet om bærekraftsmål 14: Livet i havet. 

Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. 
Til tross for viktigheten av havet fortsetter menneskene på jorden å ødelegge det, som medfører at det ikke lenger kan beskytte jorden som det skal.

Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet. Bærekraftig bruk av havene i fremtiden må innebære stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgifting, og beskyttelse av sårbare dyr og korallrev.

Fjordbyen skal ikke bidra til mer havforurensning. Det inkluderer marin forsøpling og utslipp av næringssalter.

 
Picture

Livet i havet