Close
Logo
Top Image
Next

Rent vann og gode sanitærforhold

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle».
Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling.

Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.
Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse, heter det på FN-sambandets hjemmeside. I Norge er bærekraftsmål nummer seks nærmest en selvfølge, men det er fremdeles 1 av 3 som er uten tilgang til trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold. Ikke bare er det nedverdigende og ubehagelig å ikke ha mulighet til å gå på do, men det er også stor sjanse for spredning av farlige sykdommer som kan ta livet av mange mennesker.  

Det finnes nok ferskvann i verden, men økonomi og manglende infrastruktur står i veien for at alle skal få tilgang. I tillegg fører befolkningsvekst og klimaendringer til at vannmangelen øker flere steder. Derfor er det viktig at vi beskytter drikkevannskilder og investerer i nye vann- og sanitæranlegg der disse mangler.  

For Fjordbyen handler bedre vannkvalitet også om forurensning, avfallsdumping og utslipp av kjemikalier og ubehandlet spillvann, gjenvinning og ombruk.

 
Picture

Rent vann og gode sanitærforhold