Close
Logo
Top Image
Next

Rent vann og gode sanitærforhold

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle»
Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling.
Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.
Picture

Rent vann og gode sanitærforhold