Close
Logo
Top Image
Last Next

Nytt sykehus gir ny barnehage

Ny barnehage kommer nært nytt sykehus. Lier sjekker ut aktuelle tomter.
Den nye barnehagen skal ha plass til 140 barn. Den blir nabo til det nye sykehuset som er under bygging. Det ser du ferskt bilde av under artikkelen.

Åpningsdato for nytt sykehus er i mai 2025. Den nye barnehagen kan stå klar før eller samtidig med sykehuset.

I Liers handlingsprogram for 2022–2025 skal kommunedirektøren legge fram en plan for gjennomføring. I første omgang skal hun sikre at det avsettes tilstrekkelig tomtegrunn til barnehagen som skal ha plass til 140 barn.

Opprinnelig foreslo kommunedirektøren at den nye sykehusbarnehagen skulle drives av private. Det synes politikerne ikke var like opplagt. Kommunestyret vedtok derfor at eierformen skal vurderes ved bygging av nye barnehager, både denne og andre som planlegges i Lier.

I Fjordbyen Lier og Drammen kommer det flere barnehager. Før årsskiftet skal også tomtebehovet for barnehage på Gilhus utredes. Det området er definert til Gilhusbukta–Tømmerterminalen.

Bakgrunnen for barnehagevedtaket i kommunestyret er barnehagebehovsplanen for Lier fram til 2034. Den ble lagt fram i februar i år. I korte trekk viser den at Lier har godt med plasser lengst nord i kommunen. Størst behov for helt nye barnehager henger sammen med utviklingen på Lierstranda med realisering av Fjordbyen Lier og Drammen.
 
Picture