Close
Logo
Top Image
Last Next

Starter bygging av boliger i 2025

– I 2025 starter bygging av boliger. Det er målet, sier Jan Willy Føreland.
Fjordbykontorets leder Jan Willy Føreland holdt en orientering for formannskapet i Lier sist uke. Der kom svaret på et av de mest stilte spørsmålene om Fjordbyen. Det handler om når bygging starter og «når kan vi flytte inn».

Spørsmålene har vært stilt lenge. De stilles ofte. Nå nærmer vi oss svaret. 

– Det er mål om byggestart i 2025. Det skal bygges ut over lang tid. Områdene som utbygges først, må framstå som attraktive, sier Føreland til Liers mest sentrale politikere under formannskapets møte.

Status 
Fjordbykontorets leder orienterte om status på arbeidet kort tid før planen til områderegulering overleveres kommunen. Det er Eidos som leverer forslaget til reguleringsplan for området. Det skjer på bestilling fra kommunen. Den ble signert i oktober 2018.

Målsettingene for Fjordbyen er ambisiøse. Byen skal være attraktiv, urban, bærekraftig og knytte sammen land og sjø. Føreland slo fast at  «ut fra det vi nå vet så blir bestillingen fulgt opp», bortsett fra særlig ett avvik. Det handler om parkering.

I Lier skal alle boenheter ha to parkeringsplasser, bortsett fra de minste leilighetene i sentrumsråder. Der er kravet 1,5 plasser. Det framgår av kommuneplanen. 

– Vi skal bygge en by. Da kan ikke alle vanlige krav videreføres. I Fjordbyen planleges fire mobilitetssentre langs Terminalen. Der kommer bare leide plasser. Ferdig utbygd får mobilitetssentrene 2000 plasser,  sa Føreland.

Nærhetsby
Fjordbyen planlegges som nærhetsby. Gående og syklende er viktigst. Ingen skal bo mer enn inntil 500 meter fra nærmeste holdeplass. Rundt holdeplassene etableres viktigste servicefunksjoner, og på mobilitetssentrene skal det også gjøres plass for deleløsninger, sykkel og varelevering. 

Strandparken kommer langs hele fjorden, men kanskje ikke sør på de nye Gilhusøyene.  Det handler om å beskytte naturområdet.
– Et svært viktig område for fugler og insekter, sier Føreland.