Close
Logo
Top Image
Last Next

Satte Fjordbyen på kartet i Stortinget

Akershus-politikeren Une Bastholm satte Fjordbyen på kartet i Stortinget. 
Une Bastholm som representerer Miljøpartiet De Grønne (MDG) og sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er opptatt av å sikre Fjordbyen gode grøntarealer og intakte naturområder i nærområdet. Samtidig er hun bekymret for planene på Gullaug. 

– Der er det registrert viktige bløtsoneområder og ålegrasforekomster. Noen kilometer lenger vest kommer Fjordbyen i Lier. Det området er i dag grått og allerede nedbygd. Utbyggingen kan gi plass til 16.000 nye innbyggere og like mange nye arbeidsplasser. De som flytter dit vil ha behov for grøntarealer og intakte naturområder i sitt nærområde, innledet Bastholm som spurte om miljøministeren ville stanse utbyggingen.

 Bastholm siterte også innlegg signert Naturvernforbundet i Lier, gjengitt i Lierposten

"Enersandbukta er en av de to mest artsrike buktene i Drammensfjorden (ref. rapport v/NINA). Der er det blant annet ålegress og verdifull og viktig takrørskog. Naturinngrep som småbåthavn og marina vil være helt ødeleggende".

Miljøminister Erling Sande har nå besvart spørsmålet fra Bastholm. 
– Kommuneplanen for Gullaug er til behandling i kommunen. Den har ennå ikke vært på høring. Jeg har tiltro til at kommunen sammen med fagstyringsmiljøene (les: Blant andre Statsforvalteren i Oslo og Viken) vil gjøre sitt beste for å finne gode løsninger. 

Erling Sande og departementet kan få utbyggingen på sitt bort, om motsetninger ikke løses. 
– Jeg ønsker derfor ikke å kommentere saken nærmere, sier Sande i sitt svar.