Close
Logo
Top Image
Last Next

Skal løfte helse sammen

Helsenæringen er et strategisk satsingsområde for drammensregionen. 
Helsenæringen blir den største næringen i Fjordbyen. På Brakerøya bygges nytt sykehus som overtar for dagens lokalsykehus i Drammen og Blakstad sykehus. I tillegg bygges Drammen Helsepark. Planlagt åpning for sykehuset og helseparkens første byggetrinn er i 2025.

I helseparken er både helsehus og ny legevakt på tegnebrettet. Nå løftes helsenæringen høyt opp på den politiske dagsorden i hele drammensregionen.

I den strategiske planen for Drammensregionens interkommunale politiske råd er helse løftet opp som en prioritert næring som del av en grønn nærings- og samfunnsutvikling. Det er også satsing på sirkulærøkonomi og landbruk.

Bak Drammensregionens interkommunale politiske råd står kommunene Øvre Eiker, Lier, Holmestrand og Drammen. Visjonen er: "Sammen skaper vi en kompetent, grønn og attraktiv region". Nå skal strategiplanen til politisk behandling i kommunestyrene. Kommunestyret i Lier vedtok strategidokumentet 9. mai. Det er utarbeidet av ordførerne og rådmennene/kommunedirektørene i kommunene og har et 4-årig tidsperspektiv.

Hensikten med det interkommunale politiske rådet er å styrke og synliggjøre Drammen, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand som en bærekraftig og attraktiv region og bidra til å utvikle regionen til beste for innbyggerne og kommunene. 
Picture