Close
Logo
Top Image
Last Next

Teigentomta blir lagringstomt

Jord- og steinmasser skal mellomlagres på Teigentomta. 
Miljødirektoratet har sagt sitt. Høringsfristen er ute. Dermed er det klart for lagring av moderat giftige masser fra sykehustomta og helseparken på Teigentomta (se bildet over. Det er fra 2020. Den gang var det fortsatt avfallanlegg med mye metaller på tomta). Jord- og steinmassene kan lagres i inntil to år. 31. desember 2024 skal alt igjen fjernes.

– Det er positivt at Helse Sør-Øst vil gjenbruke mest mulig av massene. Det reduserer transport inn og ut fra området. Det er bra for klima og bra for ressursbruken, sier seksjonsleder Henning Gøhtesen i Miljødirektoratet i tillatelsen han signerte 25. august i år. 

De mest forurensede massene og våte masser må Helse Sør-Øst transportere til godkjent mottak for spesialavfall. Resten kan lagres på Teigentomta i inntil to år, men bare innenfor tillatelsen. Den åpner for inntil 30.000 kubikkmeter jord- og steinmasser samtidig.

Utvalget for miljø og plan i Lier kommune får saken på sitt bord denne uken, men tillatelsen er gitt, og klagefristen er ute.

Teigentomta er brukt til industri siden tidlig på 1900-tallet. Etter 1946 er den brukt til avfallsanlegg for Hermod Teigen AS. Driften ble lagt ned ved inngangen til 2022.  Lagring skal ikke gi avrenning. Tomta har betongdekke. Overvann ledes i sluk via sandfanger og oljeutskiller, før vannet ledes videre til renseanlegget på sykehustomta. Bare renset vann vil slippes ut i Drammenselva.