Close
Logo
Top Image
Last Next

Statsministeren la ned grunnstein

Statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen for nytt sykehus  i Drammen.
Statsminister Erna Solberg (forsidebilde: Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor) gjorde stas på Fjordbyen Lier Drammens første bygg fredag 3. september. Da pauset hun valgkampen og kom til Brakerøya og la ned grunnsteinen for nytt sykehus. Det er en merkedag for prosjektet. 

Det nye sykehuset som er under bygging på den gamle tomta til National Transformer og senere ABB Kraft (se bildet) erstatter dagens sykehus i Drammen og Blakstad sykehus. Åpningen er planlagt i mai 2025. Da står 122.000 kvadratmeter klar til bruk. Samtidig åpner første byggetrinn i Drammen Helsepark på nabotomta.

– Grunnsteinsmarkeringen er en stor milepæl i byggingen av det nye sykehuset. Etter flere år med planlegging er vi godt i gang med byggingen og nå kan vi markere at bygget er på vei opp av bakken, sier Arnstein Hodne i Sykehusbygg, som er prosjektdirektør for byggherreorganisasjonen til Helse Sør-Øst.

Grunnsteinsmarkering symboliserer at byggefasen er i gang, og at bygget er i ferd med å reise seg.

Grunnsteinen til det nye sykehuset er inspirert av den tidligere industrivirksomheten på tomta og historien til Brakerøya. Når det nye sykehuset står klart i 2025, vil grunnsteinen ha en sentral plassering i bygget. 
Picture