Close
Logo
Top Image
Last Next

Til fjordbyen - for å lære

Kommunetopper fra Færder og Tønsberg søker kunnskap i Fjordbyen.
Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal åpnet dagen (se bildet). I salen satt kommunetopper fra administrasjon og politikk i Tønsberg og Færder. De kom til Fjordbyen Innkvartering i Lier for å lære.

Færder og Tønsberg arbeider med felles strategi og prinsipplan for Kaldnes vest. Det er et tidligere industriområde nord på Nøtterøy som ligger i begge kommunene. Utfordringene for kommunene ligner på Fjordbyen med kommunegrense gjennom planområdet. Da må nabokommuner samarbeide godt.

I Fjordbyen ble kommunetoppene tatt godt imot av Liers ordfører. Gunn Cecilie Ringdal delte sine erfaringer. Fjordbykontorets leder Jan Willy Føreland og utviklingsdirektør Geir Hagehaugen i Eidos fylte på med mer kunnskapsdeling ut over dagen, før studiegruppa fra Vestfold fortsatte til Fredrikstad og Moss, hvor også store byutviklingsprosjekter er på gang.