Close
Logo
Top Image
Last Next

Vil få på plass legevakt

Lier vil ha legevakt og helsehus i Fjordbyen, var budskapet i fjordbyrådet.
I fjordbyrådet drøftes sentrale og felles spørsmål i utviklingen av Fjordbyen. Rådet møttes første gang i 2011. Det samler formannskapene i Lier og Drammen. Den siste onsdagen i august møtte rådet i Fjordbyen Innkvartering, tett på byggeplassen for nytt sykehus. Dermed ble det også lagt til rette for en befaring (se bildet – hvor orienteringer blant andre ble gitt av prosjektdirektør Arnstein Hodne som leder arbeidet med bygging av nytt sykehus).

Legevakt og helsehus

Legevakt og helsehus var av sakene som politikerne ble orientert om. I begge kommunene pågår utredninger. I det opprinnelige reguleringsvedtaket for sykehuset  er det tegnet inn legevakt og helsehus i Drammen Helsepark som kan knyttes sammen med det nye sykehuset ved hjelp av en gangbro mellom byggene. 

Lier kommune rapporterer fra rådets møter på sin hjemmeside. Det heter det at: " Lier kommune gjentok ønsket om å få på plass legevakt og helsehus i tilknytning til det nye sykehuset. Dette ønsket bunner i et politisk vedtak tilbake i 2018."
– Det er gledelig at både sykehuset, helseparken, Drammen og Lier kommuner jobber for å realisere en helseklynge på Brakerøya, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i artikkelen på kommunens hjemmeside.

Orienteringer

Orienteringer ble gitt av prosjektdirektør Arnstein Hodne som leder bygging av nytt sykehus, fjordbykontorets leder, Jan Willy Føreland, administrerende direktør Anders Edbo i Eidos, administrerende direktør Gøril Bergh i Drammen Helsepark, kommunalsjef Hanne Stubberud i Lier (om legevakt og helsehus) og direktør for utvikling og digitalisering, Fredrik Holtan i Drammen kommune (også han om arbeidet med legevakt og helsehus).

Kort avstand

Et helsehus kan inneholde tradisjonelle sykehjemsfunksjoner som lindrende enhet, kortidsplasser, rehabiliteringsplasser og døgnenhet for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan få god behandling av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten i stedet for på et sykehus.

Målet med samlokalisering er kort avstand fra legevakt og helsehus til sykehuset. Det ses på som en fordel for pasienter, pårørende og fagmiljøene.

Bekrefter dato

Arnstein Hodne bekreftet til fjordbyrådet at planlagt åpningsdato står fast. Det samme gjør volumene. Sterk prisoppgang skal ikke resultere i et slanket bygg. Prisen er nå stipulert til 11,6 milliarder kroner. Sluttregningen blir høyere.

– Vi analyserer kostnadene fortløpende, men ser at de opprinnelige budsjettene ikke vil holde og har en løpende dialog om det med våre eiere, Helse Sør-Øst HF, sier Hodne til Drammen Live 24.