Close
Logo
Top Image
Last Next

Tømmerterminalen fikk ja til lekter

Tømmerterminalen får fortsatt bruke lekter med tilkomstbru. 
Tømmerterminalen på Lierstranda har fått fortsatt tillatelse til bruk av egen lekter med tilkomstbru.  – Ny midlertidig bruk av lekter vil ikke komme i konflikt med transformasjonen før utløp av festeavtalen, sier Eidos i en høringsuttalelse.

Terminalen på Lierstranda er Norges viktigste tømmerterminal. Den gir skognæringa i tidligere Buskerud, Vestfold og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder. Herfra skipes tømmer fra skog i 70 kommuner på Østlandet, heter det i dokumentene politikerne i utvalget for miljø og plan nylig fikk til behandling.

Den politiske behandlingen resulterte i den tredje dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel. Området der lekteren er plassert, er tenkt brukt til friluftsområde på land og i sjø, men først skal hele Lierstranda områdereguleres. Eidos Eiendomsutvikling skal levere forslag til områderegulering i løpet av dette året. Jobben utføres på oppdrag fra Lier kommune. 

Dispensasjonen for fortsatt bruk er gitt for fem år. Også i 2014 og i 2017 ble det gitt dispensasjon til fortsatt bruk av lekter for virksomheten som har en leieavtale på området fram til mai 2029. Da er det duket for at området som i dag er tømmerterminal åpnes for folk flest. I saksfremlegget sier kommunedirektøren at en egnet strandlinje som er åpen for friluftsliv først dannes ved realisering av Fjordbyen, når undersjøterreng fylles, og nytt terreng dannes. 
Picture