Close
Logo
Last Next

Video: Se Fjordbyen fra lufta på 2.30

Se forandringene. Vi har fløyet over fjordbyområdet nå i august. 
Det skjer mye på Brakerøya og Lierstranda om dagen og mer kommer. Hele området er under forvandling fra industri, lager og logistikk til en moderne og urban fjordby. Vi har fløyet over området i august i år. Her kan du selv se forandringene fra fugleperspektiv. 

Størst er forandringene på Brakerøya. Der vokser det nye sykehuset fram. Samtidig jobbes det på tomta til helseparken. I motsatt ende av Fjordbyen er det etablert 200 mål nytt land. Der skal det senere bli en ny bydel med øyer og kanaler. 

Fjordbyområdet strekker seg nærmere tre kilometer fra området ved CC i Drammen til Amtmannsvingen i Lier. Strandlinja blir 2,5 kilometer lang. I 2023 skal områdeplanen for Lierstranda politisk behandles i Lier. I planene ligger en helt ny fjordby for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser.