Close
Logo
Top Image
Last Next

Alt om Fjordbyen samlet på ett sted

Nå finner du alt av dokumenter om Fjordbyen på ett sted.
Lier er planmyndighet for Fjordbyenområdet på Lierstranda. Forvandlingen fra industri med lager og logistikk til en moderne og urban fjordby bygger på politiske vedtak, planer, utredninger og mye fakta.

Alle dokumenter om Fjordbyen kan du lese her.

Eidos Eiendomsutvikling har levert grunnlaget for forvandlingen av Lierstranda på bestilling fra Lier kommune. Grunnlaget ble levert til Lier kommune 11. november i fjor. I mars starter den politiske behandlingen.

Fjordbykontoret i Lier overtok planen og arbeidet med å forberede den politiske behandlingen i november. 
16. mars kommer områdeplanen opp i formannskapet til førstegangsbehandling. På det møtet inviteres politikerne til å sende planen ut på offentlig høring.

Endelig vedtak kommer senere. Fremdriftsplanen for behandlingen viser at dagens kommunestyre skal ha planen opp til realitetsbehandling over sommeren.

Da har mange lest mye. Du kan også lese alt om Fjordbyen. Det inkluderer møtereferater, presentasjoner, kommunens bestillingsdokument, grunnlaget som er gitt grønt lys fra staten og alt av utredninger og forslag til ulike løsninger og kvaliteter for materialvalg, grønne områder og tilrettelegging for gående eller dypdykke i spørsmål om hvordan du kan bygge en bærekraftig by.

Alle dokumentene ligger offentlig tilgjengelig på Lier kommunes hjemmeside. Der finner du en egen ressursside for Fjordbyen. Der ligger planbeskrivelser, reguleringsbestemmelser, et omfattende kartverk, planprogrammer for mobilitet, miljø og kvalitet, risiko- og sårbarhetsanalyse, 22 konsekvensutredninger, 18 utredninger om handel, avfallshåndtering, energi, vind og mye annet, selve planprogrammet, masterplanen og andre styringsdokumenter. Der ligger det også møtereferater, presentasjoner og andre dokumenter om arbeidet som skal resultere i forvandlingen fra lager og logistikk til en nærhetsby som spiller på lag med natur og folk og bidra til en bærekraftig framtid.