Close
Logo
Top Image
Last Next

Følger planen – vedtas i 2023

Områdeplanen skal vedtas høsten 2023, sier Jan Willy Føreland. 
Eidos Eiendomsutvikling leverte forslag til områderegulering til Lier fredag 11. november. Siden har Jan Willy Føreland og Fjordbykontoret i Lier kommune jobbet for å få planforslaget klart for politisk behandling. 

Formannskapet møtes neste gang i januar.
– På det møtet vil vi orientere om planen og arbeidet med KDP for samferdsel og infrastruktur. Den planen skal vedtas først, men der kommer vi ikke helt i mål for å ha den saken klar for realitetsbehandling i januar, sier Føreland.

Fjordbyen planlegges med 8.000 boliger for 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser. De fleste arbeidsplassene kommer i den nye helsebydelen på Brakerøya, med nytt lokalsykehus for Drammen og nye Drammen Helsepark som begge skal åpnes i 2025.

– Førstegangsbehandling av KDP og områdeplanen for Fjordbyen kommer i formannskapet i 16. mars. Deretter skal planen ut på høring, sier Føreland.

Fremdriftsplanen er stram. Målet er at områdeplanen kan vedtas av dagens kommunestyre. Det betyr endelig vedtak tidlig på høsten i 2023.
– Kommunedelplanen for samferdsel og infrastruktur skal vedtas i Lier og Drammen. Områdeplanen skal vedtas i Lier, som er planmyndighet for området som skal reguleres, sier Føreland.