Close
Logo
Top Image
Last Next

Dypdykk på Lier kulturscene

Lier kulturscene er stedet for et dypdykk i Fjordbyen og fjorden 18. og 19. april.
Forurensning, arealtap og klimaforandringer med ekstremvær ødelegger natur og miljø. Tap av naturmangfold truer livsgrunnlaget.

Fjordbyen forvandler Lierstranda.  Industri, logistikk og lager skal erstattes av en urban, bærekraftig og moderne by for 16.000 beboere med like mange arbeidsplasser. Den skal utvikles med høy ambisjon for klima og miljø og skal bli energi- og klimanøytral.

Tellus Natur og Miljø brenner for naturen og miljøet. De inntar Lier kulturscene med et topptungt lag av forskere og vitenskapsmenn og inviterer til et skikkelig dypdykk. Bakteppet er globale utfordringer. Her skal det handle om lokale tiltak eller "handle lokalt" som det heter i FN-språket for å få kontroll på klimaendringene.

Fjordbyen har allerede bidratt med bedre natur i Lier. Torgeir Finnerud og William Kornmo har stått sentralt i det som av Bellona er omtalt som "Norges største naturrestaureringsprosjekt". Det handler om Gilhus og Gilhusbukta. Der er titalls tonn sterkt forurensede masser fjernet og tatt hånd om, og livet i vann og på land er dokumentert bedre enn før arbeidet startet opp. Slik kan forvandling fra forurenset industritomter til en moderne og bærekraftig by gi bedre livsgrunnlag for oss alle. Det kan du høre mer om under seminaret. 

Tunge innledere er hentet fra universitetsmiljøer, blant andre med Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo, Tone Falkenhaug fra Havforskningsinstituttet og Trond O. Haugen fra NMBU. Han skal snakke om tiltaksplanen for en ren og rik Oslofjord.

På seminaret kan du også  få siste nytt om tilstanden i indre Drammensfjorden ved PhD Eli Rinde fra Niva og kysttorsken i fjorden, ved PhD Even Moland ved Halvorskningsinstituttet.

Hele programmet og påmelding finner på hjemmesiden til Lieropplevelser.

I tillegg har Lierposten skrevet en god artikkel om arrangementet.