Close
Logo
Top Image
Last Next

Utvikler løsninger med grunneierne

Jan Willy Føreland og Fjordbykontoret jobber i arbeidsgrupper med grunneierne.
Jan Willy Føreland (stående til høyre på bildet) som leder Fjordbykontoret i Lier, jobber nært sammen med grunneierne i Fjordbyen. Nå handler det om etableringen og grunnlaget for infrastrukturselskapet, trafikk og parkering og rammebetingelsene for virksomhetene på Lierstranda fram til transformasjonen.

24. mars ble arbeidsgruppene etablert. I gruppene jobber kommunen og grunneierne sammen. Målet er å finne de beste løsningene innenfor tunge politiske saker som senere skal avgjøres av kommunestyret i Lier.

Det handler blant annet om design og grunnlag for infrastrukturselskap, som Lier ønsker å ha som en forhandlingspart for hele området, slik det ble vedtatt av kommunestyret sommeren 2021..
– Vi er fleksible på hvordan det organiseres så lenge det sikrer likebehandling på alle definerte fellestiltak, sier Føreland.

En egen arbeidsgruppe jobber med trafikk og parkering. Det inkluderer finansieringsløsninger.

Det er også en egen arbeidsgruppe for midlertidighet. Det handler om å sikre bedriftene forutsigbarhet, også for midlertidig drift fram til utbygging av de ulike delene av området. I tillegg handler det om å etablere midlertidige tiltak for å gjøre området mest mulig attraktiv for alle fram til utbygging finner sted.

Gruppene vil jobbe hver for seg, men tre fellesmøter er avtalt for å sikre deling av informasjon og diskusjon på tvers av gruppene. Arbeidet i gruppene vil pågå fram mot sommeren.
– Vi legger opp til å avslutte arbeidet i gruppene før sommerferien. Da går vi inn i en tid med å forberede sakene for politisk behandling, sier Føreland.