Close
Logo
Top Image
Last Next

Skal ha strategi for kunst

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal vil ha kunst som utviklingskraft i Fjordbyen.
I 2022 kom rapporten «Kunst som utviklingskraft i Fjordbyen». Nå følges den opp med eget symposium. Overskriften er Placemaking. Det er en oppfølging av områdeplanvedtaket for Fjordbyen i formannskapet i mars 2023. 

Kunst og kultur
Kunst og kultur har hele tiden vært sentralt i arbeidet med å utvikle områdeplanen. Det skal fortsette. Kunst og kultur skal brukes strategisk for byutvikling også fremover. Strategien inngår som del av områdeplanen.
– Det er et mål at Fjordbyen skal være internasjonalt kjent for sitt arbeid med kunst. I Fjordbyen skal kunst og kunstnere være varig til stede. Det er tre strategiske hovedgrep for satsingen:
  1. Kunst skal inn på et tidlig stadium og kan være med å forme det som blir varig. Her skal det utvikles en arena for utprøving og medvirkning.
  2. Det skal etableres visningssteder for kunst og produksjonslokaler for kunstnere og legges til rette for utvikling av kunstfaglig kompetanse og fagmiljø, formidling og publikumsutvikling. Det midlertidige og nomadiske skal over tid få permanente former.
  3. Satsingen skal finansieres av flere kilder, blant annet gjennom et samarbeid mellom kommunen og grunneierne gjennom infrastrukturselskapet. Infrastrukturselskapet avsetter 0,75 prosent av det samlede bidraget til kunst.
Høstsymposium
I september planlegges symposium med tittel Placemaking. En av dem som har forsøkt å gi ordet et mer forståelig innhold, er Fred Kent, en av stifterne bak prosjektet Public Spaces, som PhD-kandidat Lisbeth Iversen siterer slik:
«Hvordan snur du et sted du ikke kan vente med å gå gjennom – til et sted du aldri vil forlate? Det er hva plassering handler om.» 

Symposiumet var først berammet i mai på Store Gilhus gård. Målet er å samle politikere, grunneiere, utbyggere, arkitekter, kulturledere og andre ressurspersoner for å starte arbeidet med å utvikle strategien for kunst som utviklingskraft i Fjordbyen. 

Oppgaven er stor. I 50 år har Lierstranda og Brakerøya gitt plass for industri, lager og logistikk. Nå skal området forvandles. Inn kommer nærhetsbyen der folk skal elske å bo, leve og jobbe. 

Utfordringsbildet
Når steder skal utvikles og områder bygges lages det fine planer med flotte ord og illustrasjoner som viser hvor fint stedet kan bli. Fjordbyens kvalitetsprogram sier at Fjordbyen skal bli et attraktivt sted hvor folk skal bo, jobbe, oppholde seg og leve det gode liv. Det beskriver hvordan vi skal bygge uterom, rekreasjonsområder, turstier og tilgang til fjorden, fellesområdene og lekeplassene. Men hva gjør at folk trekkes til et sted og kan leve gode liv?

I dag bor ingen i byen som skal utvikles. Identiteten til Lierstranda er ikke knyttet til å leve gode liv. Få oppsøker området på fritiden. Her er mulighetene store for å skape et trekkplaster. Mye handler om å utvikle en riktig identitet. 

Lier har sett utenfor landets grenser for å søke ekspertise. Fra London kommer Mark Davy fra Futurecity. Han står bak over 50 kunst- og kulturstrategier  for transformasjonsprosjekter og urbane prosjekter over hele Storbritannia.
Markedsføringsekspertene fra den globale konsulent og byrågruppa Dentsu kommer også. De står bak en trendanalyse for Fjordbyen.

Kunst og mat
Kunst har inntatt Store Gilhus gård og er prioritert i Lier kommune. 559.000 kroner er bevilget av kommunestyret til årets satsing. I tillegg skal det vurderes en fast ramme på 500.000 kroner de kommende årene, vedtok kommunestyret 28. mars.

Store Gilhus gård vokser fram som en sentral arena for kunst. I 2021, året da Lier kommune overtok gården fra Drammen kommune, var Store Gilhus hovedkvarteret for Kunst Rett Vest. I 2022 arrangerte kommunen Matveien 2022 og et kunstprogram med over 100 kunstnere og to familiesøndager.  Besøkstallet passerte 2000.

I år gjennomføres et vårprogram (som varer fram til 14. mai) med Østlandsutstillingen, og et høstprogram med syv inviterte kunstnere. I tillegg kommer en kunst-festival i september med unge kunstnere fra Kunsthøyskolen i Oslo.