Close
Logo
Top Image
Last Next

Signert kontrakt for parkeringskjeller

Christian Tanum og HAB skal bygge parkeringskjeller for Drammen Helsepark. 
Drammen Helsepark planlegges med 440 meter parkeringskjeller. Byggestart for første del av parkeringskjelleren er på nyåret. Kontrakten er vunnet av HAB Construction.

Adm. direktør Gøril Bergh i Drammen Helsepark har signert kontrakten med HAB. Bildet er tatt på signeringsdagen. I første rekke står Bergh og Christian Tanum som leder HAB Construction. Bak står Hans Fosshagen, Lars Chr. Hvesser, Mats B. Mathiesen, Jon Chr. Simenstad, Jan-Erik Dalseghagen, Ivar Lozo og Geir Antonsen.

Kontrakten er gitt navnet "Råbygg, tett bygg parkeringskjeller". Det utgjør første byggetrinn på parkeringskjelleren på 8.800 kvadratmeter og blir 200 meter lang.
– Kontrakten omfatter alt betongarbeidet, sier Bergh.

HAB Construction er godt kjent på området. Selskapet har lagt avløpsledning i sjøen og bygd pumpestasjon for det nye sykehusområdet. Overleveringen skjedde i oktober i år. Sommeren 2021 lagde de fundamentet på perrongen for gangbrua som skal binde sammen helseparken og sykehuset med Brakerøya stasjon.

– Jeg er glad vi fikk tildelt oppdraget. Helseparken er en attraktiv oppdragsgiver, sier Tanum i HAB.

Tung kompetanse
– Vi er veldig fornøyd med å signere HAB. Selskapet har god kompetanse på denne type konstruksjon, sier utbyggingsdirektør Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark AS.

HAB er i ferd med å avslutte oppdraget med Protonbygget på Radiumhospitalet. Det betyr at det kommer fagfolk med god kompetanse til oppdraget for Drammen Helsepark.

– Det gir oss stor trygghet, sier Simenstad.

– Det passer veldig fint å flytte flere av våre dyktige medarbeidere til Drammen, sier Tanum.

Starter i desember
HAB starter på jobben før jul. Da handler det om planlegging.

– Støping starter 1. februar. Da vil vi gradvis øke bemanningen på byggeplassen. Mot sommeren har vi nærmere 50 bygningsarbeidere i sving på Brakerøya, sier Tanum.

Fram til jul er det innspurt på grunnarbeidene. Pælearbeidene vil pågå ut februar 2023. Det oppdraget utføres av Sande-entreprenøren Kjeldaas og Seierstad som er underentreprenør på pælearbeidene.

– Vi fundamenterer til fjell. De lengste pælene er 70 meter, sier Simenstad.

Følger tidsplanen
Bygging av helseparken følger tidsplanen. I 2023 handler den om å bygge første trinn av parkeringskjelleren. Så kommer de første byggene. Planlagt byggestart over bakken blir i 2024. I første byggetrinn kan så mye som 40.000 av nær 100.000 kvadratmeter bli bygget.

– Vi planlegger ferdigstillelse av de første byggene høsten 2025. Vår plan følger planen til sykehuset, som planlegger åpning i 2025, sier Bergh.

Probea har jobbet med Drammen Helsepark siden 2019, først med prosjektutvikling, rådgivning og planlegging, og har nå ansvar for prosjekt og byggeledelse.

– Herfra blir det sammenhengende aktivitet på byggeplassen fram mot åpningen, sier prosjektleder Geir Antonsen i Probea. 

Etablere ny gate
Drammen Helsepark skal også utføre masseutskifting for den nye Fjordbygata. Den kommer mellom helseparken og jernbanelinja med Brakerøya stasjon. Fra stasjonen kan reisende gå over en gangbru og rett inn på torget i helseparken og videre til sykehusets hovedinngang.

Gangbrua skal også stå klar til åpningen av sykehuset. Fra toppen av gangbrua vil du se rett inn på hovedinngangen til sykehuset.

HAB vant kontrakten i konkurranse med seks andre tilbydere.

– Vi opplevde stor interesse for oppdraget og er glad vi har signert med HAB som vant på kvalitet, kompetanse og pris, sier Bergh.