Close
Logo
Top Image
Last Next

Innspill på tidlig oppstart i Fjordbyen

Seilerne er på plass. Andre vil følge etter. Mye kan starte tidlig.
 
Kulturlivet, idretten og frivilligheten i Lier spilte inn mange nye forslag til utvikling av Fjordbyen på informasjon og medvirkningsmøtet på Fjordbyen Innkvartering 7. september.

Invitasjonen kom fra kultursjef Ingeborg Rivelsrud.  Informasjon, idemyldring og workshop sto på planen. Det resulterte i stort engasjement og mange nye innspill på etableringer som kan gjennomøres tidlig og kanskje før byggingen av den nye fjordbyen.  

Seilerne har vist vei. Den nye seilforeningen er etablert, har faste treningsdager og vind i seilene. Antall aktive seilere har vokst mye på kort tid. Nå kan flere følge etter. Under innspillsmøtet kom mange forslag på nye aktiviteter som kan starte opp tidlig.

Noen av stikkordene på innspillene handler om hundepark,  elbåter, trosliv, tuftepark, flytende badeanlegg, skøyteanlegg og sandvolleyball.

– Hvert eneste forslag og innspill skal gås gjennom og vurderes. Vi vil gi tilbakemelding og ha en dialog med alle som deltok onsdag 7. september.  Fjordbyen skal fortsatt utvikles sammen med Liers innbyggere, sier Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret.


Fjordbyplanene er ikke utviklet i et vakuum. Under pandemien fikk Eidos 3000 innspill gjennom møter og digitale verktøy for forslag og medvirkning. Mange er innarbeidet i planene.

– Innspill og forslag er viktige. Til våren skal planen ut på høring. Det er viktig å være aktiv før alt er vedtatt, sier Føreland (bildet).