Close
Logo
Top Image
Last Next

Legevakt til politikerne i 2023

På nyåret i 2023 kan legevakt i Fjordbyen bli politisk besluttet.
Legevakta kan bli etablert i Drammen Helsepark som er under bygging på Brakerøya, i Fjordbyen. Beslutningen kan komme på nyåret neste år, skriver Lierposten.

Legevakt og helsehus inngår i detaljreguleringsvedtaket for nytt sykehus på Brakerøya. Nå pågår utredninger i Lier og Drammen. I begge kommunene jobbes det med spørsmål om å flytte legevakta til Drammen Helsepark. På fjordbyrådets møte 30. august – hvor det også ble tid til en befaring for å se nærmere på fremdriften for det nye sykehuset og helseparken (se bildet) ble det gitt orienteringer om arbeidet.

Av det som inngår i utredningen som nå pågår i Drammen, er noen sentrale stikkord:
  •  enklere pasienttransport (mellom sykehus og legevakt/helsehus)
  •  reduserte driftskostnader
  • bedre arbeidsflyt mellom de ulike nivåene i helsetjenesten
  • utveksling av personell
  • styrket rekrutteringsmuligheter
– Utredningen skal foreligge innen utgangen av året, opplyste leder for utvikling og digitalisering Fredrik Holtan i Drammen kommune til fjordbyrådet.

– Vi jobber med mulighetene, sier legevaktsjef Susanne Kjær til Lierposten som skriver at den endelige avgjørelsen vil bli tatt av politikerne, muligens i første kvartal 2023.