Close
Logo
Last Next

Jobber for enighet om Fjordbyplanene

– Vi tviler ikke på Fjordbyen. Det tar bare litt lengre tid.
Jan Willy Føreland leder Fjordbykontoret i Lier. Han er godt i gang med arbeidet for å svare opp innsigelsene mot planene. Målet er å diskutere seg fram til enighet punkt for punkt med Statens vegvesen, fylkeskommunen, Bane NOR og Statsforvalteren. 

16.000 beboere
Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya kan bli bosted for 16.000 innbyggere og ha like mange arbeidsplasser. Fjordbyen er et av svarene på de store miljø og bærekraftutfordringene vi står foran. Utbyggingen på knutepunktet med Brakerøya stasjon innenfor Fjordbyområdet, vil også åpne Lierstranda for allmennheten. 

Gående viktigst
Fjordbyplanene for transformasjonen av Lierstranda (se video over. Den viser hvordan området ser ut i mai 2025) til en bærekraftig, moderne og urban nærhetsby utviklet på gående og syklendes premisser, består av to planer: KDP (Kommuneplan for samferdsel- og infrastruktur – altså veinettet og kommunikasjonene utenfor planområdet) og områdeplanen som Eidos overleverte til Lier kommune 11. november i fjor.

Innsigelser
Planene er møtt med flere innsigelser under det offentlige ettersynet. Fristen for innspill, innsigelser og kommentarer gikk ut 2. juni i år. 18 høringsinnspill handler om KDP. 23 er om områdeplanen.

Innsigelsene fra Statens vegvesen, fylkeskommunen, Bane NOR og Statsforvalteren må være løst før planene kan vedtas.
– Innsigelsene er omfattende og gir oss mye jobb. Det krever en god dialog. Vi jobber for å finne fram til omforente løsninger, sier Jan Willy Føreland.

Møteserie
Han og Lier kommune er godt i gang. Det første møtet med Statsforvalteren er gjennomført. Det er lagt en plan for det videre arbeidet.

– Vi møtes på nytt i september. Da starter en møteserie med konkrete og fastsatte temaer. Målet er å komme gjennom alt i høst.

Enighet kreves
Lier kommune må oppnå enighet med dem som har levert innsigelser før planene på nytt kan fremmes for politisk behandling. Uten enighet fortsetter prosessen på departementsnivå. Det kan bli et langt løp.
– Vårt mål er å løse det gjennom dialogprosessen som starter for alvor i september. Før den er skikkelig i gang, er det ikke mulig å si hvor lang tid det vil ta, sier Føreland.