Close
Logo
Top Image
Last Next

KORO vil dypdykke i Fjordbykunst

Fjordbyen er casestudium for KORO for kunst i stedsutvikling. 
Fjordbyen skal under lupen på oktober-konferansen til KORO i Bergen. Der handler det om kunst i stedsutvikling. 

Kunst og kultur som drivkraft i stedsutvikling ble satt på kartet under Kulturytring 2023 i Drammen i juni. Fjordbyen fikk en egen post på programmet. Der møttes grunneiere, planleggere og kommunen til diskusjon (se bildet over. Det er fra panelsamtalen under Kulturytring 2023).
‐ Det ble en god bekreftelse på at grunneiere i Fjordbyen og Lier kommune er enige om at kunst og kultur er vesentlig i planfasen, som midlertidige tiltak og i den ferdige byen, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Fjordbyen Lier og Drammen med strandlinje fra Gilhusodden til det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen, skal omformes fra industri og logistikk til by og boligområde for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser.

Politisk bestemt

Fjordbyen skal være internasjonalt kjent for sitt arbeid med kunst.
«I Fjordbyen skal kunst og kunstnere være varig til stede» heter det i framlegget til formannskapet i Lier kommune i mars i år. Der vedtok politikerne strategiske hovedgrep for satsingen. 
Der heter det at kunst skal inn på et tidlig stadium og kan være med å forme det som blir varig med arena for utprøving og medvirkning. I tillegg skal det etableres visningssteder for kunst og produksjonslokaler for kunstnere og legges til rette for utvikling av kunstfaglig kompetanse og fagmiljø, formidling og publikumsutvikling. Det midlertidige og nomadiske skal over tid få permanente former.

På samme lag

Lier kommune setter rammene for utbyggerne i Fjordbyen. En av rammene som er vedtatt, er utbyggerfinansiering for satsingen som blir et spleiselag mellom kommunen og utbyggerne.

– Det er gode eksempler på kultur og stedsutvikling, blant annet fra Liverpool som har gjennomgått en forvandling fra skitten havneby til kulturhovedstad med kystlinje med folkeliv og kultur, sier kulturrådgiver Nina Guzman Toft i Lier kommune. Nå kan Fjordbyen bli det norske Liverpool.

Casestudium

Når KORO vil ha Fjordbyen som casestudium, er det en tydelig annerkjennelse av arbeidet i Lier.

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Kjernen for KORO er planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring med vekt på mangfold og nyskapning.

På KORO-konferansen i Bergen i oktober inviteres til det dypdykk i ulike internasjonale prosjekter som har prøvd ut satsinger på kunst i stedsutvikling.

– I Norge er dette upløyd mark. Her er Lier og Fjordbyen ledende med å prøve ut nye løsninger for å utforske kunst og kunstneres bidrag med nye perspektiver visjoner og prosesser i plan- og utviklingsfasen, sier Guzman Toft.