Close
Logo
Last Next

Nytt land på naturens premisser

Nytt land på naturens premisser, skriver Norsk Senter for Sirkulærøkonomi. 
Norsk Senter for Sirkulærøkonomi setter Eidos og etablering av nytt land Gilhusbukta i sentrum i sitt nyhetsbrev i februar i år. Prosjektet og selskapet er gitt omtale under overskriften "Våre sirkulære helter". Det nye landet i Gilhusbukta trekkes fram som et forbildeprosjekt. Stikkordene er naturrestaurering og etablering av nytt land på naturens premisser.

I dag er det etablert 200 mål nytt land i Gilhusbukta. Senere skal kanaler etableres. I tillegg kommer nytt gruntvannsområde med god skjerming mellom den nye fjordbyen og overgangen til naturreservatet på Linnesstranda. I fjorden er vilkårene for sjøørret og laks bedre enn på svært mange tiår, og bedre blir det når hele prosjektet er ferdigstilt.

85 år historie med destillasjonsverk på Gilhus foregikk ikke mest av alt på naturens premisser. De senere årene er mange titalls tonn oljesøl og andre sterkt forurensende og giftige avfallsmengder fjernet fra land og sjø. Oppryddingen startet allerede i 2007. Nå er sjøen friskmeldt. Noe opprydding gjenstår fortsatt på land. Også der kommer naturen til å bli friskmeldt før forvandlingen til en grønn og bærekraftig fjordby på gåendes premisser realiseres.

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi har dypdykket i naturrestaureringen, resultatene og hva som ligger til grunn for friskmeldingen av naturen på Gilhus. Artikkelen er også publisert på deres hjemmeside

Gilhusområdet vil danne en av flere nye bydeler i den nye fjordbyen som planlegges for 16.000 innbyggere og like mange arbeidsplasser. Der kommer store øyer, kanaler, badeplasser, bo-områder og skole.