Close
Logo
Last Next

Over 40 innspill om Fjordbyplanene

Fjordbykontoret jobber nå med innspill og innsigelser om Fjordbyplanene. 
Fjordbyplanene for transformering av Lierstranda (se video over. Den viser hvordan området ser ut i mai 2025) til en bærekraftig, moderne og urban nærhetsby, består av to planer: KDP (kommuneplan for samferdsel og infrastruktur – altså veinettet og kommunikasjonene utenfor planområdet) og områdeplanen som Eidos overleverte til Lier kommune 11. november i fjor.  

Planene har vært ute til offentlig ettersyn. Fristen for innspill, innsigelser og kommentarer til planene gikk ut 2. juni i år.  18 høringsinnspill handler om KDP. 23 handler om områdeplanen.

Mye ros
Høringsinnspillene gir mye ros for planarbeidet. 
«Kommunen har gjort et omfattende og godt arbeid med områdereguleringen», skriver Statsforvalteren. «Det er gjort et godt utredningsarbeid», skriver fylkeskommunen.

Lignende formuleringer går igjen i alle innspillene, med ett unntak, som er notert inn i postlista til Lier kommune.

SVV-unntak
Unntaket er Statens vegvesen. Der er det ikke ros å hente. SVV har levert et ganske omfattende dokument med flere innsigelser til både områdeplanen og KDP. Det er omtalt i flere medier, blant andre i Drammens Tidende og DrammenLive24.

I Lier kommune jobbes det videre med planene i Fjordbykontoret. Det ledes av Jan Willy Føreland. Opprinnelig plan var å legge planene fram for endelig politisk behandling rett over sommeren.

Ny fremdrift
I et intervju med den lokale nettavisen DrammenLive24 signaliserer Føreland at fremdriftsplanen kan bli justert.

«Det blir noen utfordringer, men det betyr ikke at Fjordbyen blir avlyst, men at den blir noe forsinket», sier han om arbeidet som nå pågår.

Innsigelser må løses. Det kan skje gjennom enighet mellom overordnede myndigheter og kommunen. Alternativt avgjøres det hele på departementalt nivå.